09
OCT
2018

बि.बि.ए. पढन चाहेका विद्यार्थीहरुका लागि पुनः प्रवेश परीक्षाको सूचना ।

त्रि.वि.व्यवस्थापन संकयद्वारा सञ्चलिन बि.बि.ए कार्यक्रममा भर्ना हुन चाहेका विद्यार्थीहरुका लागि पुनः प्रवेश परीक्षको व्यवस्था भएकाले इच्छुक विद्यार्थीहरुले मिति २०७५।०७।३० गते भित्र क्याम्पसमा आफनो शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित उपस्थित भई आवेदन फारम भर्नका लागि सूचित गरिन्छ ।