11 Feb, 2022

स्नातक (BA,BBS,B.Ed)प्रथम वर्षको भर्ना म्याद थपिएको तथा बि.एस्सी(B.Sc) प्रवेश परीक्षाको अनलाइन फारम भर्ने सूचना ।