• Dhaulagiri Multiple Campus
    Dhaulagiri Multiple Campus
  • Team of Dhawalagiri Multiple Campus
  • view of our campusMessage from Chairman
Dear Parents, Well-wishers and prospective students! Welcome to Dhawalagiri Multiple Campus website. Since its inception in 2019,Dhawalagiri Multiple Campus (DMC) is located right in the lap of the Dhawalagiri Mountain and in the heart of Baglung District. DMC has been established to flourish the recent needs and interests of the community with the joints efforts and active participation of intellectual academicians, politicians and well wishers. The campus has been established to fulfill the emerging needs of the public. Along with the increasing number of population, the huge scale of population, searching for the academic institute to provide quality education. Hence, we realized the emerging need of a campus in this locality; as a result DMC is established. It has great and warm support from the local parents, students and other personalities of the society. The Campus aims to provide quality education to the students at the cheapest fee so that the students from the minority group could be benefited.
Historical Background
Dear Parents, Well-wishers and prospective students! Welcome to our college website.Dhawalagiri Multiple Campus (DMC) is located right in the lap of the Dhawalagiri Mountain and in the heart of Baglung District. After the establishment of Tribhuwan University in 2016 B.S., the sociologists, intellectuals and the titled administrators of the University resulted in the establishment of Dhawalagiri Multiple Campus in Bhadra 2, 2019 B.S. Remembering the earlier days of DMC, it started with tough days from Bidhya Mandir School with night classes as Dhawalagiri Mahendra Inter-College. In 2030 B.S., T.U. included Dhawalagiri Mahendra Inter-College in a regular program implementing new education plan and renamed it as Mahendra Multiple Campus, Baglung. It gradually evolved to a finest education institute following the various hurdles in the past. After addressing political ammendations in 2067/3/19, the CA meeting decided to nomenclate the college as “Dhawalagiri Multiple Campus (DMC)”.

DMC NEWS

व्यवस्थापन संकय अन्तर्गत बिबिए कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षाको सूचना

Posted on 07 Sep 2018
त्रि.वि. व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नाातक तहमा बिबिए कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त भएकाले यसै शैक्षिक सत्र (२०७५) देखि नै पठन पाठन गरिने भएकाले मिति २०७५।०५।२२ गतेसम्म प्रवेश परीक्षाको फरम भर्नाका लागि सूचित गरिन्छ ।

स्नातकोत्तर तह शिक्षाशास्त्र संकाय तर्फ प्रथम सेमेष्टर (2018) को परीक्षा सम्बन्धी सूचना

Posted on 20 Aug 2018
स्नातकोत्तर तह शिक्षाशास्त्र संकाय तर्फ प्रथम सेमेष्टर को परीक्षा मिति २०७५।०५।१७ देखी सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैलाई सूचना प्रकाशन गरिएको छ । परीक्षा समय ११ बजेदेखी २ बजेसम्म सञ्चालन गरिने छ ।

स्नातक तेस्रो वर्षको भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

Posted on 10 Aug 2018
Dhalagiri Multiple Campus, Baglung क्याम्पसमा सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय (BA), शिक्षाशास्त्र संकय (BEd), व्यवस्थापन संकय (BBS) र विज्ञान तथा प्रविधी अध्यय संस्थान अन्तर्गत बि.एस्सी (BSC) तर्फ तेस्रो वर्षको भर्ना मिति २०७५।०५।२५ सम्म राखिएकाले सो मिति भित्र भर्ना हुन सबै

स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टर व्यवस्थापन तर्फको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Posted on 25 Jul 2018
स्नतकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टर व्यवस्थापन तर्फको (MBS)परीक्षा कार्यक्रम श्रवण ३० गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी प्रकाशन भएको छ । विस्तृत जानकारी वेवसाइड fomecd.edu.np मा हेर्न सकिन्छ ।

स्नातकोत्तर तह (सेमेष्टर प्रणाली ) एम.एड प्रथम सेमेष्टरको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Posted on 19 Jun 2018
यस क्याम्पसमा सञ्चालित भएको स्नातकोत्तर तह शिक्षाशास्त्र संकाय तर्फ नेपाली र पाठ्यक्रम विषयमा विद्यार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन खुलाईएकोले मिति २०७५ साल असार मसान्तसम्म परीक्षा आवेदन फारम भर्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रामप्रसाद उपाध्याय (पिएच.डी.) क्याम्पस प्रमुख

परीक्षा फारम भर्ने सूचना

Posted on 07 Jun 2018
स्नातकोत्तर (MBS) तह सेमेष्टर प्रणली अन्तर्गत प्रथम सेमेष्टर व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्रथम सेमेष्टरको परीक्षा फरम मिति २०७५।३।२९ भित्र भर्नका लागि सूचित गरिन्छ । क्याम्पस प्रमुख

वर्षे विदाको सूचना

Posted on 06 Jun 2018
यस क्याम्पसमा मिति २०७५।२।२७ देखि मिति २०७५।३।१९ सम्म वर्षे विदा गरिएकाले उक्त समयमा पठन पाठन बन्द रहने छ भने प्रशासनिक कार्य दिवा सत्रमा मात्र सञ्चालन हुने सूचना सबैमा जानकारिका लागि सूचित गरिन्छ । क्याम्पस प्रमुख

छात्रवृति सम्बन्धी सूचाना

Posted on 29 May 2018
यस धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस, बागलुङमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई बर्षिक रुपमा वितरण गरिदै आएको छात्रवृति मध्ये जेहेन्दार तथा निशुल्क छात्रवृति २०७४ को आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरुको छौट अन्तर्वार्ता मिति २०७५।२।२२ देखि हुने भएकाले आफ्नो परिचयपत्र साथमा लिई उपस्थित हुनका लागि सूचित ग

स्नातक प्रथम वर्षको परीक्षा फारम भर्ने सूचना

Posted on 24 May 2018
स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययनरत सबै संकाय र संस्थानका नियमित विद्यार्थी र आशिंक विद्यार्थीहरुलाई प्रथम वर्षको परीक्षा फारम मिति २०७५ असार ४ गते भित्र भरी बुझाउन सूचित गरिन्छ । रामप्रसाद उपाध्याय (पिएच.डी) क्याम्पस प्रमुख