• Dhaulagiri Multiple Campus
    Dhaulagiri Multiple Campus
  • Team of Dhawalagiri Multiple Campus
  • view of our campusMessage from Chairman
Dear Parents, Well-wishers and prospective students! Welcome to Dhawalagiri Multiple Campus website. Since its inception in 2019,Dhawalagiri Multiple Campus (DMC) is located right in the lap of the Dhawalagiri Mountain and in the heart of Baglung District. DMC has been established to flourish the recent needs and interests of the community with the joints efforts and active participation of intellectual academicians, politicians and well wishers. The campus has been established to fulfill the emerging needs of the public. Along with the increasing number of population, the huge scale of population, searching for the academic institute to provide quality education. Hence, we realized the emerging need of a campus in this locality; as a result DMC is established. It has great and warm support from the local parents, students and other personalities of the society. The Campus aims to provide quality education to the students at the cheapest fee so that the students from the minority group could be benefited.
Historical Background
Dear Parents, Well-wishers and prospective students! Welcome to our college website.Dhawalagiri Multiple Campus (DMC) is located right in the lap of the Dhawalagiri Mountain and in the heart of Baglung District. After the establishment of Tribhuwan University in 2016 B.S., the sociologists, intellectuals and the titled administrators of the University resulted in the establishment of Dhawalagiri Multiple Campus in Bhadra 2, 2019 B.S. Remembering the earlier days of DMC, it started with tough days from Bidhya Mandir School with night classes as Dhawalagiri Mahendra Inter-College. In 2030 B.S., T.U. included Dhawalagiri Mahendra Inter-College in a regular program implementing new education plan and renamed it as Mahendra Multiple Campus, Baglung. It gradually evolved to a finest education institute following the various hurdles in the past. After addressing political ammendations in 2067/3/19, the CA meeting decided to nomenclate the college as “Dhawalagiri Multiple Campus (DMC)”.

DMC NEWS

विशेष सूचना

Posted on 25 Apr 2018
यस धवलागिरि (महेन्द्र ) बहुमुखी क्याम्पस, बागलुङमा अध्ययन गरको पूर्व विद्यार्थीहरुलाई विशेष सूचना यस क्याम्पसमा पढेका पूर्व विद्यार्थीहरुको साझ संस्था पूर्व विद्यार्थी संघ (एल्मुलाइन एसोसिएसन) गठन गरी क्याम्पसको समग्र विकासमा सबैको साझा भावनासाथ अग्रसर हुनु पर्ने भएकाले सम्पूर्ण विद्य

स्नातकोत्तर तह सेमेष्टर प्रणालीको अन्तर्गत ( प्रथम सेमेष्टर २०७४ चैत्र २०७५ भाद्र ) भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

Posted on 07 Mar 2018
यस क्याम्पसमा यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चलन हुने स्नातकोत्तर तह तर्फ सेमेष्टर प्रणाली अनुसार प्रथम सेमेष्टरमा मानविकी, शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापनको भर्ना खुलाइएकाले प्रवेश परीक्षा उर्तीण भएका विद्यार्थीहरुले २०७४।१२।०२ गने भिध भर्ना हुनका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

एम.बि.एस. दोस्रो वर्षका विद्यार्थीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Posted on 22 Feb 2018
एम.बि.एस.का विद्यार्थीहरु जसले गत कार्तिकमा परीक्ष दिएका थिए उनीहरुको परीक्ष परिणाम प्रकाशन भएको छ । त्यस परीक्षामा सफल हुन नसकेका आंशिक विद्यार्थीहरुले मिति २०७४।११।१५ गते भित्र परीक्षा फारम भर्न सूचित गरिन्छ । ती विद्यार्थीहरुको परीक्षा यही फागुन २५ तगेबाट नै हुने व्यहोरा समेत जानका

स्नातक तह दोस्रो वर्ष नियमित, आंशिक, एक वर्षे बि.एड. नियमित, आंशिक र मौका परीक्षाका विद्यार्थीको परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Posted on 22 Feb 2018
यस क्याम्पसमा स्नातक तह तर्फ विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षशास्त्र संकाय दोस्रो खण्ड र एक वर्षे बि.एड. अध्ययरत नियमित, आंशिक तथा २०५९ सालमा परीक्षा दिइ उत्तीर्ण हुन नसकेका (एक वर्षे बि.एड.का ) विद्यार्थीहरुका लागि मौका परीक्षाको आवेदन फारम मिति २०७४।१२।०६ गतेसम्म भरी बुझाउनका ला
Dhaulagiri Multiple Campus

स्नातकोत्तर ( M. A., M. Ed., M. B. S. )तह दोस्रो वर्षको परीक्षा फारम भर्ने सूचना

Posted on 24 Jan 2018
यस क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तह तर्फ शिक्षाशास्त्र, मानविकी र व्यवस्थापन संकायका दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत नियमित, आंशिक तथा २०५२ सालमा भर्ना भई हालसम्म उतीर्ण हुन नसकेका विद्यार्थीका लागि मौका परीक्षा आवेदन फारम खुलाईएकाले मिति २०७४।१०।२६ गतेसम्म भरी बुझाउनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको

स्नातकोत्तर तह प्रथम खण्ड (सेमेष्टर )को प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम खुलाइएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

Posted on 21 Jan 2018
यस क्याम्पसमा सञ्चालन भइरहेको स्नातकोत्तर तह तर्फ एम. ए. नेपाली, समाजशास्त्र र मानवशास्त्र, एम. एड नेपाली र करिकुलम, व्यवस्थापन तर्फ एम.बि.एस प्रथम खण्डमा यसै शैक्षिक सत्रबाट सेमेष्टर प्रणाली अनुसार पठनपाठन र परीक्षा हुने व्यहोरा जानकारी गराउदै प्रथम खण्डको प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन

हिँउदे बिदाको सूचना

Posted on 29 Dec 2017
यस क्याम्पसमा मिति ः२०७४।०९।१६ गते देखि २०७४।०९।३० सम्म हिउदे बिदा राखिएकाले उक्त समय अवधिमा पठन पाठन बन्द हुने हुंदा सम्बन्धित शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । क्याम्पस प्रशासन दिवा समयमा मात्र खुला रहनेछ । पठन पाठन माघ २ गतेबाट सञ्चालत हुने छ ।

स्नातक तेस्रो वर्षको परीक्षा फारम भर्ने सूचना

Posted on 26 Dec 2017
यस क्याम्पसमा स्नातक तह तर्फ विज्ञान संस्थान तथा मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र संकाय तेस्रो खण्डमा अध्ययनरत नियमित, आंशिक विद्यार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन फारम खुलाइएकोले मिति २०७४.१०.५ गतेसम्म फारम भरी बुझाउनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

स्नातक चौथो खण्ड नियमित, आंशिक परीक्षाका विद्यार्थीको परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Posted on 29 Nov 2017
यस क्याम्पसमा स्नातक तह विज्ञाान संस्थान तथा व्यवस्थापन संकाय चौथो खण्डमा अध्ययनरत नियमित तथा आंशिक विद्यार्थीले मिति २०७४।०८।२९ गतेसम्म परीक्षा फारम भर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको छ सम्बधित सबैले समयमा फारम भर्नका लागि सूचित गरिन्छ ।