22 Feb, 2021

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तेस्रो वर्षमा (BA) नेपाली पत्रकारिता ३१६ लिएका विद्यार्थीहरुको पत्रकारिता अभ्यासमा जानु पूर्व गरिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सूचना ।