01 Aug, 2021

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह समाजशास्त्र विषय तर्फ दोस्रो सेमेष्टरको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना ।