27 Nov, 2022

मिति २०७९।०८।१० गते स्नातक प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि लिइएकाे प्रवेश परीक्षाकाे नतिजा

मिति २०७९।०८।१० गते स्नातक प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि लिइएकाे प्रवेश परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन । सफल विद्यार्थीहरुलाइ भर्नाका लागि सूचित गरिन्छ ।